DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 09.07.2021 13:56:48 

ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA KYNOLOGŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Aktuality

 

........................

 

Máme nové webové stránky:

 

www.zbkolk.cz

 

...........................

 

Finanční pomoc Jihomoravské ZBK, člena SZBK ČR, z.s.

Vyhlášení finanční sbírky na pomoc postižené oblasti Jihomoravského kraje, kde část obcí bylo zpustošeno tornádem. Bohužel mezi postiženými jsou i členové ZBK Jihomoravského kraje.

 
 
Vážení členové SZBK ČR, z.s. a jejich příznivci,
 
vyhlašuji tímto finanční sbírku na pomoc postižené oblasti Jihomoravského kraje, kde část obcí bylo zpustošeno tornádem. Bohužel  mezi postiženými jsou i členové Jihomoravské ZBK. Prosím o  vaše přispění dle možností na uvedené číslo účtu. Na zítřejším sjezdu SZBK ČR, z.s. bude domluvena částka, která bude zaslána kamarádům záchranářům z účtu SZBK ČR, z.s.
 
Pojďme pomoci jakoukoli částkou na účet Jihomoravské brigády, která následně peníze přerozdělí podle potřeby přímo na pomoc našim kamarádům postiženým touto katastrofou.  
 
č.účtu Jihomoravské ZBK - SZBK ČR, z.s.  - 
2055788359 / 0800 
( Česká spořitelna ) s textem Morava 2021
      
                             
  S pozdravem a úctou
                                                                                                          Ms.Vilém Babička
                                                                                                      Výcvikář SZBK ČR, z.s.
 
 

 

15.6.2021 Členská volební schůze v KK Tovačov, 18.00 hod

Průkazky sebou! Noví členové dostanou průkazky na místě. Pokud se nebudete cítit nejlépe, kontaktujte vedoucí brigády a raději zůstaňte doma. 

 

31.5.2021 Záchranářská školička opět probíhá!

Každé pondělí od 19,00 hod na cvičišti KK Tovačov.

Školička je určena pro začínající psovody i psy. 

22.5.2021 Zkoušky ZZZ
 
Po delší covidové pauze se naši čekatelé a členové dočkali a mohly proběhnout 22.5.2021 národní záchranářské zkoušky v Tovačově. Posuzovala rozhodčí Kateřina Staňková.
 
S velkou radostí gratulujeme třem úspěšným zkouškařům ke složení zkoušky ZZZ:
Tomáš Ministr se psem V-Umpalumpa Chmelový kvítek
Alena Valentová se psem Cora z Žerčic
Venuše Kopřivíková se psem Blondie Yabalute
 
Těm kterým to tentokrát nevyšlo, přejeme hodně štěstí do budoucna.

Děkujeme všem pomocníkům a KK Tovačov za možnost uspořádat u nich zkoušky.


 
Důležité!
Dávám všem členům a čekatelům ZBK OLK  na vědomí důležité sdělení od Prezidentky SZBK ČR, které jsem dnes obdržela! O konání zkoušky ZZZ jsem zažádala, termín konání zkoušek 22.5.2021 v Tovačově. Čekám na zaslání potvrzení zkoušky a přidělení rozhodčího, které bude zveřejněno na stránkách Svazu SZBK ČR, z.s., v sekci ČINNOST-PLÁN AKCÍ.
Ivana Valešová, vedoucí ZBK OLK.
 
Na základě mnoha jednání se počínaje dnem 16.4.2021 mohou konat zkoušky z výkonu.
 
Je nutné dodržet však ustanovení vlády.
 
- Zkoušek by se mělo zúčastnit jen tolik osob, které jsou bezprostředně potřební k uspořádání zkoušek
- Žádní diváci a přítomní se neshlukovat ani na cvičišti nebo terénu
- Zkoušky zahajovat bez nástupu a nepodávat si ruce
- Kontrolu čipu jen psovod a vedoucí akce
- Při poslušnosti je rozhodčí vzdálen 10 m od psovoda a stejně i vedoucí
- Při zakládání figurantů jen jeden pomocník
- Dokumentaci sepisovat jen rozhodčí a vedoucí akce
- Výsledky zkoušek předat psovodovi individuálně vedoucím zkoušek
 
 Přeji pevné zdraví
 
Ing. Helena Šabatová
SZBK ČR,z.s.

 

 

Záchranná brigáda kynologů Olomouckého kraje přeje všem krásné svátky jara!

 

 27.11.2020

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2021

členové 700,- Kč,

čekatelé 1000,-Kč

účet 210185808/0300

splatnost: 20. prosince 2020


14.10.2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12.10.2020 č.1021, se s účinností od 14.10. do 3.11.2020 ruší veškeré akce, tj.zkoušky a závody, které jsou pořádány SZBK ČR, z.s..

Je povolena možnost tréninků a výcviku v maximálním počtu do 6-ti osob a to za dodržení dalších určených podmínek.

 

S přáním klidných dnů

Ivana Valešová

vedoucí ZBK OLK


19.4.2020

Informace k akcím!
 
Na základě nařízení vlády ČR že dne 14.4.2020, ruším veškeré akce SZBK ČR, z.s., tj. Zkoušky, závody a výcviky v zařízeních ZBK SZBK ČR, z.s.a to do termínu 7.6.2020.
PO TOMTO TERMÍNU JE MOŽNÉ USKUTEČŇOVAT ZKOUŠKY, ZÁVODY A SPOLEČNÉ VÝCVIKY A TO AZ DO POČTU 50-TI OSOB, samozřejmě za dodržování dalších případných nařízení vlády ČR.
Věřím, že se tato nepříjemná situace  uklidní a my se budeme moci  plně věnovat záchranné kynologii v plném rozsahu. Přeji Vám všem, aby jsme tuto dobu přečkali v pohodě, ve zdraví a těším se s Vámi na shledání.
S pozdravem a úctou.
Ms. Vilém Babička
Vycvikář SZBK ČR, z.s.

 

15.3.2020

Vážení členové a čekatelé ZBK OLK,

Vzhledem k vyhlášenému nouzového stavu vládou České republiky ze dne 12. 3. 2020 Vás upozorňuji na níže uvedené informace týkající se shromažďování osob. V rámci brigádních výcviků dodržujte nastavené opatření vládou ČR. V případě, že se budou opatření zvyšovat, budeme vás informovat prostřednictvím webové stránky brigády a na FCB brigády.

Níže uvádím citaci rozhodnutí vlády České republiky:

„V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů“

„Vláda od 13. března 2020 od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,”

Za ZBK OLK Ivana Valešová, vedoucí ZBK OLK


Nouzový stav

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou dne 12.3.2020, na dobu jednoho měsíce, jsou všechny akce pořádané SZBK ČR a krajských ZBK tomto termínu s okamžitou platností zrušeny !!!

Prosím o respektování tohoto opatření, o daším vývoji situace vás budu okamžitě informovat.

Ing. Helena Šabatová
prezidentka SZBK ČR


Pohár výcvikářů se ruší


 

21.1.2020

1.2.2020 proběhne výcvik brigády v Tovačově, sraz v 8:30 hod, GPS: N 49°25.77557', E 17°17.38032'

Po výcviku bude ČLENSKÁ SCHŮZE v restauraci U Tří králů Tovačov, plánován je oběd 11:30-12:30 hod,

začátek členské schůze ve 12:30 hod


10.12.2019

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY Olomoucké záchranné brigády prosíme ty, kteří tak ještě neučinili, UHRADIT IHNED

Výše příspěvků, odsouhlasená členskou schůzí v lednu 2019:

Pro rok 2020: členové 700,-Kč, čekatelé 1000,-Kč

Pro rok 2019: čekatelé 700,-Kč

Č.ú. 210185808/0300


 

30.10.2019

Zkoušky ZZZ, ZTV1, ZZP1, 2.11.2019, KK Tovačov

Sraz pomocníci: v 8:00 hod na cvičáku v Tovačově

Prezence zkouškařů: 8:00-8:30 hod

Zahájení zkoušek, nástup: 8:45 hod

Pomocníci, vybavte se nenápadným oblečením tmavé barvy bez reflexních prvků, karimatkou, celtou, pevnou obuví, rukavicemi, kladeči stop vezměte své 2 předměty na stopy (ponožky, rukavice, čelenka, ...), igelitový sáček na předmět, cedulku a celtu.


30.9.2019

Říjnový výcvik brigády bude na skládce sutě v Anníně, ve VOP již nebude možné cvičit. Sraz v Anníně v 8:30 hod. Odkaz na mapku a GPS souřadnice je v Plánu akcí.


31.5.2019

2. - 9.6.2019 budeme na letním výcvikovém táboře na Spáleništi u Přední Výtoně na výcvikové základně Jihočeské záchranné brigády kynologů.


6.4.2019

V sobotu 6.4.2019 jsme uspořádali zkoušky dle NZŘ: ZZZ, ZTV-1 a ZZP-1 v KK Tovačov. Rozhodčí byl Pavel Svoboda, vedoucí zkoušek Ivana Valešová a z naší brigády nastoupila Hanka Černochová s Cappym a Francek Eichler s Chipzem. Celkem nastoupilo šest zkouškařů, dva na ZZZ, dva na ZTV1 a dva na ZZP1. Už od rána se až tak moc nedařilo, tak do druhé půlky zkoušek postoupili pouze tři psovodi. Ti zkoušky zdárně dokončili.

Hanka Černochová a Cappy: ZZP-1

Francek Eichler a Chipz: ZTV-1

Lenka Vaníčková (SDH Petrov nad Desnou) a Dorka: ZZZ

Gratulujeme!!!

Moc děkujeme panu rozhodčímu a všem pomocníkům, kteří nám pomohli s pořádáním zkoušek, jmenovitě pomohli: Iva Valešová, Pavel Strnad, Libor Bija, Zdeněk Lhota, Marcela Coufalíková, Alča Valentová, Barča Eichler, Ondra Pavelka, Daniela Pavelková a opět naši nejlepší kamarádi z SDH Petrov nad Desnou: Eva Bazínková a Honza Hoško.

Foto od Evy Bazínkové: zde


4.3.2019

Školení první pomoci a výcvik brigády, 2.3.2019, Tovačov

První březnová sobota patřila vzdělávání a výcviku. Parádní, zážitkově podané školení první pomoci, jsme jako brigáda dostali od jedničky v tomto oboru: První pomoc živě. Školila nás lektorka PPŽ a zároveň čekatelka naší brigády, Terezka Živcová. Vyzkoušeli jsme si modelové situace, nacvičili resuscitaci, polohování, získali spoustu informací. Terezka proškolila nejen členy naší brigády, ale i záchranáře a nezáchranáře z různých koutů Moravy.

Bylo to supr!!! Mockrát děkujeme!!!


30.1.2019

Honza Fekar oficiálně převzal nejvyšší ocenění ve sportovní záchranářské kynologii:  

M I S T R    S P O R T U

GRATULUJEME!!!


29.1.2019

Pozor změna! Únorový výcvik bude v bývalých kasárnách v Kroměříži. GPS 49.2939636N, 17.3892697E. Sraz v 8:30 hod.


8.1.2019

Lednový výcvik proběhne v sobotu 19.1. v zámku Tovačov po členské schůzi. Helmy, pevnou obuv, rukavice, svítilny s sebou!Přejeme všem poklidné Vánoce, štěstí, zdraví a ať se daří v novém roce 2019


7.12.2018

Výcvik po novém roce 2019 bude 19. ledna po členské schůzi. Lokalita bude upřesněna.


7.12.2018

ČLENSKÁ SCHŮZE ZBKOLK bude 19. ledna 2019 od 9 hod v Restauraci U Tří králů v Tovačově. Průkazky s sebou!


19.11.2018

V sobotu 17. listopadu uspořádala v KK Tovačov Olomoucká záchranná brigáda zkoušky ZZZ a ZTV1. Rozhodčím byl Pavel Svoboda. Nastoupily čtyři týmy na základní záchranářskou zkoušku ZZZ a dva týmy na zkoušku terénního vyhledávání ZTV1.
Zkoušek se zúčastnili i zástupci města Tovačov, pan místostarosta pan Vrána a paní Skoupilová. Děkujeme za podporu!
Všichni zkouškaři byli moc dobře připravení a zkoušku složili. Děkujeme panu rozhodčímu!

Gratulujeme našim členům: Frantovi Eichlerovi a Liborovi Bijovi ke zkoušce ZZZ, Hance Černochové a Marcele Coufalíkové ke zkoušce ZTV-1.

Gratulujeme také Hance Hluštíkové (Sirius) a Pavle Alexandrové (Psí škola Cituška) ke zkouškám ZZZ.

Velikánské poděkování patří vedoucí zkoušek Ivě Valešové a všem pomocníkům: mimobrigádním: Evě Bazínkové, Honzovi Hoškovi, Marušce Horákové, Zdenkovi Lhotákovi a Barči Eichlerové a také našim členům: Pavlu Strnadovi, Alči Valentové a Terezce Živcové.

Jen tak dál a na jaře se těšíme na další zkouškové klání :-)

foto od Evy Bazínkové zde


19.11.2018

Prosincový výcvik brigády bude 1.12. v bývalé školní družině v Tovačově.


19.11.2018

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2019 (členové 500,- Kč, čekatelé 700,-Kč) je nutno

uhradit DO KONCE ROKU 2018 hotově nebo na účet 210185808/0300


24.10.2018

Listopadový výcvik brigády a všech příznivců bude 3.11. na skládce TOPOSu v Anníně. Sraz v 8:30 hod zde: mapa

Přihlašování: zde


22.10.2018

Pressburg Rohrbach Dog Cup

20.-21.10.2018 ve slovenském Rohožníku

Franta Eichler a Chipz : 1. místo (plocha začátečníci)

Marcela Coufalíková a Berry: 4. místo (noční sutina pokročilí)

Gratulujeme!!!


3.10.2018

Nový termín zkoušek ZZZ a ZTV1:

17. listopadu 2018

Rozhodčí: Pavel Svoboda, místo: KK Tovačov


27.9.2018

Info ke zkouškám ZZZ a ZTV1:

Sraz pomocníků v 8:00 hod v KK Tovačov, zde

Prezence zkouškařů od 8:30 hod v KK Tovačov


27.9.2018

Říjnový výcvik nebude - místo něj budeme pořádat zkoušky ZZZ a ZTV1 6.10. v Tovačově.


27.8.2018

Vedoucí zkoušek 6.10. bude Iva Valešová. Marcela Coufalíková nastoupí jako zkouškař.


21.8.2018

Výcvik brigády bude v sobotu 1.9. na trenažéru ve Vlkoši. Sraz v 8:30 hod. Přihlašování v Interní sekci.


30.7.2018

Srpnový výcvik bude 4.8. v Gabru v Petrově nad Desnou. Sraz jako obvykle v 8:30 hod. Jedná se prostorově velmi členitý objekt s úkryty všeho typu. Hned u objektu teče říčka Desná, můžeme chladit sebe i psy :-)


26.7.2018

Na srpnový výcvik se již můžete hlásit v Interní sekci. Výcvik bude 4.8., lokalitu hledáme. Má někdo tip? ;-)


19.7.2018

Doplněny události do plánu akcí - srpnový výcvik a zkoušky ZZZ a ZTV1.


11.7.2018

Červencový výcvik brigády bude v sobotu 14.7. zde, sraz klasicky v 8:30 hod.


18.6.2018

Zkoušky ZZZ a ZTV1, plánované na 23.6., jsou zrušeny. Nově jsou plánované na podzim.


4.6.2018

Výcvik v červenci bude až druhou sobotu v měsíci, tedy v sobotu 14.7. Lokalitu doplním později.


29.5.2018

Výcvik brigády bude výjimečně v neděli 3.6. od 13 hod na sutinovém trenažéru ve Vlkoši.

Přihlašování je možné opět v Interní sekci.


29.5.2018

V neděli 27.5. proběhly v KK Tovačov záchranářské zkoušky podle mezinárodního zkušebního řádu IRO: RH T E, RH T A a RH FL A.

Rozhodčí pan MS. Vilém Babička nám je přijel posoudit až z 400 km dalekého Duchcova i přes to, že po náročné sobotě, kdy posuzoval Pohár prezidenta ve Chbanech, měl zaslouženě odpočívat a zkoušky měl původně posuzovat rozhodčí MS. Květoslav Štibora. Ten si ovšem v pátek poranil koleno Mockrát děkujeme!!!

Nastoupilo 8 psovodů se svými psy, 4 na vyhledávání v sutinách, 4 na plošné vyhledávání. Všichni byli šikovní, pouze pro jednu malinkou šeltii byl terén na plochách pro její velikost moc těžký a zkoušku nesložila. Všichni ostatní zkoušky úspěšně složili. Gratulujeme!!!

Chtěli bychom poděkovat všem těm, bez kterých bychom žádné zkoušky pořádat nemohli, tedy všem pomocníkům! A že jich bylo! Byli jste moc šikovní, trpěliví, vydrželi jste to s námi celou dobu i v tom vedru! Děkujeme!!!

A obzvlášť bych chtěla moc moc moc poděkovat Ivě Valešové, vedoucí zkoušek! Byla jsi prostě jako vždy naprosto perfektní!!! A také nejobětavějšímu Pavlu Strnadovi, vedoucímu sutinového vyhledávání, za úplně všechno!!! Bez Pavla bychom byli úplně ztracení!!!

Gratulujeme ke složení zkoušek našim šikovným členům: Haně Černochové s Cappym a Frantovi Eichlerovi s Chipzem!

Jste borci!!!


23.5.2018

Eva Kovářová a německý ovčák Ron

úspěšně složili

Atest Ministerstva vnitra se specializací S - sutiny

18.-19.5.2018 v Kaznějově.

Obrovská gratulace skvělému týmu :-) !!!!!


16.5.2018

Organizace zkoušek IPOR: neděle 27.5.2018

Sraz pomocníků i zkouškařů v 8:30 hod v KK Tovačov

Pomocníci ponechají auta u mlýna. Mapa a GPS zde.

Rozhodčí, zkouškaři a vedoucí zkoušek a terénů budou parkovat v areálu KK Tovačov. Mapa a GPS zde.

Zkouškaři při prezenci předloží očkovací průkaz psa a výkonnostní knížku.

Pomocníci se dostaví vybaveni tmavým nenápadným oblečením s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi, helmou, rukavicemi a pevnou obuví, případně svojí karimatkou a celtou.

Kontakt na vedoucí zkoušek: Ivana Valešová, tel. 774 310 067


11.4.2018

Květnový výcvik bude 5.5. na skládce sutě v Anníně. Přihlašování klasicky v Interní sekci.
11.4.2018

Brigáda na trenažéru ve Vlkoši v úterý 24. dubna nebo 1. května. Přihlaste se prosím zde


21.3.2018

ČLENSKÁ SCHŮZE

10. DUBNA 2018 V 18 HOD

HOTEL "U TŘÍ KRÁLŮ", TOVAČOV (mapa)

HLAVNÍ BOD PROGRAMU: VOLBA NOVÉHO VEDOUCÍHO BRIGÁDY A HOSPODÁŘE

ÚČAST NUTNÁ!


21.3.2018

ZBKOLK pořádá

Zkoušky IPOR: 27.5.2018, Tovačov

RH T E, RH T A, RH FL E, RH FL A, RH FL B

Vedoucí zkoušek: Iva Valešová, tel. 774 310 067, e-mail: ivanaval@email.cz

a

Zkoušky NZŘ: 23.6.2018, Tovačov

ZZZ, ZTV1

Vedoucí zkoušek: Iva Valešová, tel. 774 310 067, e-mail: ivanaval@email.cz


20.3.2018

Pozvánka na Pohár terénní 2018 dle ZTV1: zde


26.2.2018

Sdělení:

Datem 28.2.2018 končím s funkcí vedoucího ZBK OLK a tímto i jako její statutární zástupce.

Štibora Květoslav
vedoucí ZBK OLK


26.2.2018

Z důvodu nastalé změny, viz. výše, by bylo nejlepší sejít se v co nejhojnějším počtu na výcviku v sobotu 3.3.

a dohodnout se na dalších krocích.

Přijďte všichni!


19.2.2018

Sutinový kurz IRO

Vážení kolegové a kolegyně,
máme tady ještě jednu zajímavou akcičku IRO. V rámci otevřeného tréninku v Tritolwerku se pořádá tamtéž i Kurz sutinového vyhledávání IRO pro pokročilé. Přihlášku i propozice naleznete v příloze. Možná jen to nejdůležitější:

Termín:
začátek 20.04. v 8.30
konec 22.04. v 16.00
Podmínkou účasti je složená zkouška min. TA a platné očkování dle schématu IRO
Poplatek je 125 Euro za účastníka.
Uzávěrka přihlášek je 16.03.2018.
Kurz je veden v anglickém, případně německém jazyce, takže je nutná jazyková vybavenost případných zájemců.
 

Zájemci z řad ZBKOLK, nechť nahlásí zájem vedoucímu brigády. Další bližší info + přihláška i u výcvikářky.


19.2.2018

Březnový výcvik proběhne 3.3. v Tovačově. Svítilny pro sebe i psy s sebou! Sraz zde: mapa

Přihlašovat se můžete opět v Interní sekci.


29.1.2018

Únorový výcvik brigády proběhne 10.2. 2018 v Anníně. Přihlašování je spuštěno v Interní sekci.

Vedoucí výcviku: Marcela Coufalíková, tel. 724 734 160


29.1.2018

Nová oficiální e-mailová adresa Olomoucké záchranné brigády je zbkolk@email.cz


5.1.2018

POZOR ZMĚNA! ČLENSKÁ SCHŮZE A VÝCVIK SE PŘESOUVAJÍ NA SOBOTU 27. LEDNA ! ! !


4.1.2018

Lednový výcvik brigády proběhne po členské schůzi v sobotu 20.ledna v Tovačově, přihlašování je spuštěno v Interní sekci


3.1.2018

Výcviky ZBKOLK budou probíhat v roce 2018 standartně, první soboty v měsíci. Změny jsou vyhrazeny. V lednu výcvik 6.1. nebude, termín bude upřesněn.

3.1.2018

Helča Nováková nabízí svou uniformu ZBKOLK zájemci za symbolických 500,-Kč. Kdo má zájem?

 

 

AKTUALITY 2017


Přejeme všem klidné Vánoce, štěstí, zdraví, pohodu a ať se daří v novém roce 2018


4.12.2017

Členská schůze ZBKOLK proběhne 20. ledna 2018 od 9 hod v hotelu U Tří Králů v Tovačově. Průkazky s sebou!


23.11.2017

Prosincový výcvik brigády proběhne 2.12. v Tovačově ve sběrném dvoře. Sraz u mlýna, tedy zde: mapa

Přihlašování je již spuštěno v Interní sekci.


20.11.2016

Členské příspěvky na rok 2018 (členové 500,- Kč, čekatelé 700,-Kč) je možné uhradit na prosincovém výcviku brigády nebo poslat do konce roku na účet 210185808/0300


17.11.2017

28.10.2017 proběhl v Hlučíně Praktický závod záchranných psů 2017, který uspořádal pobočný spolek Siriusu- ZKS Poodří. Zúčastnila se ho Hanka Černochová s australáčkem Cappym (Captain River Černý kondor) a obsadili ve svém prvním závodě 6. místo. Gratulujeme!!! :-)

http://www.cs.cernykondor.cz/?p=8555


8.11.2017

POZOR ZMĚNA!

Výcvik 11.11. proběhne takto:

10-12 hod vyhledávání a poslušnost v KK Tovačov

12-14 hod školení první pomoc psům v KK Tovačov

14-... hod sutina Olomouc


6.11.2017

Výcvik v listopadu proběhne 11.11. na Hvězdě u Kroměříže, GPS 49°16'7.448"N, 17°24'12.697"E, mapa zde

Přihlašování je možné opět v Interní sekci.


24.10.2017

Listopadový výcvik brigády bude v sobotu 11.11. Lokalita bude ještě upřesněna. Po výcviku proběhne schůze výboru ZBKOLK. Vedoucí výcviku: Marcela Coufalíková, tel. 724 734 160


22.10.2017

V sobotu 21.10. proběhly v Záchranné brigádě kynologů Olomouckého kraje zkoušky terénního vyhledávání ZTV2. Zkouškařů bylo 5, 4 domovští, 1 z Jihomoravské brigády. Rozhodčí byl Ms. Michal Svoboda z Českých Budějovic.
Pro tak malou brigádu to byla velká akce! Je úžasné, kolik nadšených nebrigádních pejskařů přijelo nezištně pomoc s figurováním a organizací, nejvzdálenější z Petrova nad Desnou!!!
Poslušností prošli všichni, i když někteří s odřenýma ušima. První denní speciál pro většinu už neskončil dobře. Obecně hodně potrápila výška. Do nočního speciálu prošla jen Eva Kovářová s Ronem a Marcela Coufalíková s Berrym (Bubastis Bryce Dream of joy).
V noci vypadla i Eva:-( Ron začal chvilku od zahájení práce štěkat a Evča nahlásila nález. Bohužel nikde nikdo nebyl a označení bylo falešné :-( Já s Berrym jsme se dost dlouho trápili, všechny tři figuranty Berry nalezl až v závěrečných osmi minutách, posledního tak tak. Uff!!!
Celé zkoušky se mi, jako výcvikáři brigády, moc líbily. Byly velmi obohacující pro zkouškaře, figuranty i brigádu. Rozhodčí nám všem předal spoustu informací a pohledů na vyhledávání i cviky poslušnosti. Přivál k nám krásný svěží vítr. Olomouckou brigádu tyto zkoušky určitě velmi obohatily, i když finančně tomu bylo naopak. Myslím, že přesto stály za to! Je skvělé, že i v tak malé brigádě umíme pořádat tak náročnou akci.
Obrovský dík vedoucí zkoušek: Ivana Valešová,
figurantům nebrigádním: Lenka Vaníčková, Eva Bazínková, Hana Hluštíková, Francek Eichler, Luboš Majtner, David Ciezlinský,
figurantům a pomocníkům brigádním: Tyr Libami, Gabča Valešová, Lenka Hostašová,
grill mistru Jan Hoško za výborné steaky.
Byli jste skvělí. Parádně to s vámi všechno klapalo!!!
Moc děkujeme panu rozhodčímu Ms. Michalu Svobodovi za skvělé korektní posuzování, příjemnou atmosféru, rady, tipy a náměty!
A Hanka Černochová, Alena Valentová, Eva Kovářová a Jan Klepáč, ať to příště vyjde

Marcela Coufalíková, výcvikář


19.10.2017

Zkoušky ZTV2, 21.10.2017, Vlkoš

 

Info pro zkouškaře:

Vedoucí zkoušek: Iva Valešová, tel. 774 310 067

Prezence od 13:00 hod

500,- Kč za zkoušku uhradit hotově při prezenci. Očkovací průkaz a pracovní knížku, příp. průkaz původu s sebou.

Zahájení ve 14:00 hod

Sraz v KK Vlkoš, GPS: N 49°23.66693', E 17°25.49000'

mapa

 

Info pro pomocníky:

Sraz pomocníků: 13:00 - 13:30 hod v KK Vlkoš

Vybavení pomocníků: tmavé teplé oblečení bez odrazových prvků, čelovka, svítilna, karimatka, celta, příp. spacák, vše v tmavých, přírodních barvách

 


2.10.2017

Říjnový výcvik proběhne ve Vlkoši 7.10., zejména  jako příprava na zkoušky NZŘ, které nás čekají 21.10.

Přihlašování je možné opět v Interní sekci.

Vedoucí výcviku: Marcela Coufalíková, tel. 724 734 160


2.10.2017

V sobotu 30.9.2017 proběhly v Chropyni zkoušky dle MZŘ, RH FL E a RH FL A, rozhodčí Květoslav Štibora. Nastoupilo 6 psovodů, z toho tři členové ZBKOLK, Hanka Černochová, Alča Valentová a Libor Bija a všichni uspěli. Skvělé výkony!!! Gratulujeme a přejeme, aby svůj um dále rozvíjeli a zúročili je na dalších zkouškách.

foto zde


 

27.9.2017

Zkoušky MZŘ: RH FL E a RH FL A

30.9.2017, Chropyně

Prezentace: od 8:00 hod

Zahájení: 9:00 hod

Poplatek 500,- Kč splatný v hotovosti na místě.

mapa

Vedoucí zkoušek: Marcela Coufalíková, tel. 724 734 160, e-mail: m.coufalikova@seznam.cz


30.8.2017

Povinné očkování psů účastnících se akce IRO

Výkonná rada IRO rozhodla, že od r. 2017 musí být psi, účastnící se akcí IRO, např. mezinárodních zkoušek, mistrovství světa a mezinárodních tréninků, očkování nejen proti vzteklině, ale také proti psince, hepatitidě, parvoviróze a leptospiróze. Očkování musí být platné. Proti těmto nemocem jsou dostupné různé vakcíny. Psi musí být přeočkováni dle pokynů výrobce.

24.8.2017

Zářiový výcvik brigády bude 2.9.2017 ve Vlkoši. Přihlašovat se můžete opět v Interní sekci.


24.8.2017

ZBKOLK pořádá na podzim dvoje zkoušky.

Na oboje zkoušky je možné se hlásit, kapacita není zatím naplněna.

 

Zkoušky MZŘ: RH FL E a RH FL A, 30.9.2017, Chropyně, mapa

Vedoucí zkoušek: Marcela Coufalíková, tel. 724 734 160, e-mail: m.coufalikova@seznam.cz

 

Zkoušky NZŘ: ZTV2, 21.10.2017, Vlkoš, mapa

Vedoucí zkoušek: Iva Valešová, tel. 774 310 067, e-mail: gavarona@seznam.cz


25.7.2017

Srpnový výcvik proběhne 12.8. u Kroměříže v lokalitě Hvězda. GPS 49°16'7.448"N, 17°24'12.697"E, mapa zde


13.7.2017

Od 1.7.2017 platí nový NZŘ. Jeho znění najdete na www.zachranari.cz


12.7.2017

Výcvik v srpnu se uskuteční mimořádně až druhou sobotu v měsíci, tedy 12.8. Lokalita bude upřesněna. Přihlašování v Interní sekci je již spuštěno.


12.7.2017

Bohemia Cup RH FL, 18.6.2017, Praha: Marcela Coufalíková a border kolie Berry (Bubastis Bryce Dream of joy) obsadili 3. místo, bohužel bez splněného limitu.


30.6.2017

Sraz v sobotu 1.7. bude v 8:30 hod vedle mostu přes Moravu mezi Tovačovem a Troubkama. Při příjezdu od Tovačova sjedete hned za mostem vlevo dolů, ti co pojedou od Troubek, tak je to sjezd hned před mostem vpravo. mapa zde

Doporučuji se vybavit dlouhými nohavicemi i rukávy.


20.6.2017

Červencový výcvik bude zaměřený na pohyb v terénu, na orientaci, používání GPS. Lokalita bude zveřejněna později. Přihlašování je již možné v Interní sekci.


8.6.2017

Ahojte všichni, červencový výcvik bych chtěla zaměřit na orintaci v terénu a používání GPS. Nemáte někdo tip na šikovný les, dosti velký, aby v něm šlo vytvořit několik terénů a to i nepravidelných tvarů? Moc děkuji za tipy! Marcela 🙂 


30.5.2017

V sobotu 27.5.2017 Marcela Coufalíková a border kolie Berry (Bubastis Bryce Dream of joy) úspěšně složili v Plasech Atesty Ministerstva vnitra se specializací P - plochy.


19.5.2017

Červnový výcvik bude spojený s brigádou a proběhne 3.6. ve Vlkoši. Přihlašovací formulář je již k dispozici v Interní sekci.


10.5.2017

Martin Novotný nabízí svoji uniformu ZBKOLK zájemcům za 1000,-Kč


7.5.2017

Odkaz na fotky z Poháru výcvikářů je přidán zde a do Fotogalerie


26.4.2017

Květnový výcvik bude zaměřený na plošné vyhledávání osob. Přihlašovací formulář je již k dispozici v Interní sekci.


27.3.2017

Figuranti, kteří budou pomáhat na Poháru výcvikářů, dostavte se 1.4.2017 v 8:30 hod do Obědkovic, na místo speciálních prací, zde, k doladění příprav závodu s vedoucím speciálních prací, Pavlem Strnadem.


24.3.2017

Dubnový výcvik proběhne opět v Obědkovicích. Parkování v areálu zajištěno tentokrát nebude. Přihlašování spuštěno opět v Interní sekci.


13.2.2017

Březnový výcvik (4.3.) bude zaměřen na přípravu Poháru výcvikářů i na výcvik. Vedoucí akce: Květoslav Štibora, přihlašovací formulář je již k dispozici v Interní sekci. Sraz v 8:30 zde (GPS: 49.3970836N, 17.2317097E)


2.2.2017

Změna lokality únorového výcviku: výcvik proběhne v areálu KK Tovačov


30.1.2017

Lokalita pro únorový výcvik je již známa: Petrov nad Desnou, sraz v 8:30 hod  POZOR ZMĚNA! VIZ VÝŠE!

GPS: N 50°0.62130', E 17°3.08132'

Vybavení: viz. předchozí příspěvek. Dotazy: M. Coufalíková, tel. 724 734 160

Jelikož to je přece jen dál, mohli bychom se seskládat do aut.


26.1.2017

Únorový výcvik bude zaměřen na lavinové vyhledávání a poslušnost k lavinovým zkouškám. Lokalita bude upřesněna v týdnu před výcvikem. Budeme se snažit najít vhodnou lokalitu co nejblíž, ale zase takovou, aby alespoň rozumně odpovídala lavinovému vyhledávání. Vše bude záležet na počasí. Máte-li někdo tipy, předejte je prosím výcvikářce (tel. 724 734 160). Přihlašovací tabulka je již k dispozici v Interní sekci.

Vybavení, které si na výcvik přiberte: lopata na sníh, bílé prostěradlo, karimatka, sněžnice, lavinový vyhledávač, běžky.


22.1.2017

Dlouholetému členu naší brigády, Honzovi Fekarovi, držiteli třetí výkonnostní třídy, čestnému členu SZBK ČR, Šampionu České republiky ve výkonu záchranných psů, byl udělen titul Mistr sportu.

Gratulujeme Honzo!!!


4.1.2017

- Lednový výcvik brigády bude v sobotu 7. 1. ve Vlkoši. Přihlašování v interní sekci.

- Členská schůze bude v sobotu 21.1. v 10 hod, sraz v 9:45 hod, v restauraci U Rybníka, Komenského 33, Chropyně

- Nezapomeňte si vzít na členskou schůzi PRŮKAZKY :-)

- Přineste na schůzi pro kontrolu SMLOUVY, že máte sjednáno úrazové pojištění a odpovědnost za škody

- Promyslete si do členské schůze, o jaké zkoušky byste měli zájem v prvním pololetí.

- Uvítáme tipy na sutiny o ploše cca 100 x 100 kroků pro pořádání Poháru výcvikářů dle ZZP1 15.4.2017


 

AKTUALITY 2016


Přejeme všem krásné Vánoce, štěstí, zdraví a úspěšný nový rok 2017


8.12.2016

Reportáž Hanky Černochové z prosincového výcviku brigády zde :-)


5.12.2016

Členské příspěvky prosíme uhradit do 31.12.2016. Děkujeme!


28.11.2016

Členské příspěvky na rok 2017 (členové 500,- Kč, čekatelé 700,-Kč) je možné uhradit na prosincovém výcviku brigády nebo poslat na účet 210185808/0300


21.11.2016

Prosincový výcvik brigády proběhne v Tovačově v sobotu 3.12. Mapka s místem srazu je v Plánu akcí. Přihlašování klasicky v Interní sekci :-)


4.11.2016

Výcvik v sobotu 5.11. se ruší. Náhradní termín bude ještě zvážen.


11.10.2016

Listopadový výcvik se uskuteční 5.11. nedaleko Tovačova, v blízkosti bývalých Dopravních staveb. Přihlašovat se již lze v Interní sekci.


10.10.2016

Martin Novotný a Nicco splnili limit zkoušky RH-FL B na Memoriálu Oldy Dvoroka ve Větřkovicích 8.10.2016 a umístili se na krásném čtvrtém místě. Gratulujeme!


5.10.2016

Prosím, nahlaste mi do pátku 7.10. jestli máte/nemáte zájem o podzimní zkoušky, viz. sms ze 3.10. Děkuji, Marcela Coufalíková, m.coufalikova@seznam.cz, tel. 724 734 160, nebo na fb


15.9.2016

Říjnový výcvik proběhne 1.10. v Zářičí pod vedením Hanky Černochové. Přihlašování k výcviku je možné v interní sekci.


26.8.2016

Zářiový výcvik proběhne 3.9. ve Vlkoši pod vedením Květoslava Štibory. Přihlašování k výcviku je možné v interní sekci.


24.7.2016

Marcela Coufalíková a Bart od Dupíků (BOC) složili na výbornou (292b /196+96/) vodní záchranářskou zkoušku ZVP2 při Českém poháru vodních prací v Pelhřimově a obsadili ve své kategorii 1. místo :-)


21.7.2016

V sobotu 6.8. bude výcvik + brigáda ve Vlkoši. Vybavte se rukavicemi, pevnou obuví, apod.  ;-)


16.7.2016

Bohemia Cup RHFL/CACT Hejnice

Marcela Coufalíková a Berry (Bubastis Bryce Dream of joy) obsadili 6. místo (ze 14-ti startujících).

http://www.zbklk.cz/products/bohemia-cup-rhfl-cact-16-7-v-hejnicich/


11.7.2016

V sobotu 9.7. pořádala naše brigáda Bohemia Cup RHT v Koclířově z pověření SZBK. Sutina prověřila všechny psovody i jejich psy a že nešlo o snadnou sutinu ukázala úspěšnost pouze dvou týmů. K naší velké radosti nalezl všechny tři figuranty a splnil limit zkoušky i náš tým. Eva Kovářová a Ron obsadili skvělé 2. místo! Gratulujeme!!!  :-)

Děkujeme všem, kteří se na pořádání závodu podíleli. Bez vás by to nešlo! Díky moc !!!!! :-)


29.6.2016

Změny NZŘ SZBK ČR k 1.7.2016:

Na základě usnesení 20. Sjezdu SZBK ČR jsou od 1.7.2016 provedeny následující změny ve Zkušebním řádu SZBK ČR:
 1. ZZZ / tato zkouška bude posuzována jako dvě 100 bodové disciplíny (Poslušnost + překážky / stopa + speciální cviky)
 2. Byla schválena zkouška ZTV 3.
 3. Byla schválena zkouška ZZS 3 ( 3 stopy ).
 4. Provádění překážek u ZZZ, ZZP 1 a ZTV 1 bylo sjednoceno „ Dle 1 stupně “.
 5. Pro zastavení psa za překážkou u zkoušek ZZP 1 a ZTV 1 je možno použít libovolný povel (STŮJ, SEDNI, LEHNI NEBO ZŮSTAŇ).
 6. U zkoušek ZZZ, ZLP, ZVP a ZZS je prováděna hlučnost skupiny po celou dobu procházení.
 7. U zkoušky ZZP 1 je možno použít na SC jeden terén, ale musí mít dva vstupy.
 8. Délka překážek může být v rozmezí 3 – 4 metry.
 9. Cvik vysílání bude sjednocen na „ Vysílání s přivoláním “.
 10. Je umožněno společné pořádání zkoušek „ Úrovně 1 “.
 11. Účast dvou psů na zkouškách je možná pouze u dvou „ Různých zkoušek “.
 12. Na zkoušku ZZZ může psovod nastoupit v jednom dni se „ Dvěma psy “.
 13. U zkoušek ZVP je zmenšena vzdálenost z 50 metrů na „ 25 metrů “.
 14. U zkoušek ZTV je vypuštěno používání „ Rušivých předmětů “.
 15. Bylo provedeno sjednocení velikosti „ Malá plemena dle ČKS a MSKS “. (kohoutková výška pro "malá plemena" je 45 cm) 
 16. Zkoušky „ Úroveň 2 a C “, jsou v kompetenci regionálních brigád - ZBK SZBK ČR.
 17. Hodnocení známky chybně a nedostatečně bylo sjednoceno do „ Známky CHYBNĚ “

MS.Vilém BABIČKA

Výcvikář SZBK ČR

Zdroj: http://www.zachranari.cz/cs/12/250/zmeny--nzr--szbk-cr--k1-7-2016/


27.6.2016

Červencový výcvik brigády proběhne v sobotu 2.7. ve Vlkoši. Přihlašování je možné v Interní sekci.6.6.2016

O víkendu 4.-5. června proběhlo víkendové cvičení v Koclířově se zaměřením na vyhledávání v sutinách. Účast členů brigády nebyla vysoká, což byla škoda. Ti, co přijeli, si pocvičili, nasbírali nové zkušenosti, psi si moc pěkně zahledali. Zkrátka: bylo to prima. Změna terénů je vynikající věc jak pro psy, tak i pro psovody. Třeba se příště sejdeme v hojnějším počtu.


24.5.2016

O víkendu 21.-22.5.2016 proběhly ve Vlkoši záchranářské zkoušky.
Sobota 21.5. zkoušky dle MZŘ, rozhodčí K. Štibora, přihlášeno bylo 12 psovodů, nastoupilo 10 a úspěšně zkoušky zakončilo 7 psovodů. Z naší brigády:
RH-T E: Janča Zbořilová a Týna
RH-T E: Jiřina Zbožínková a Bady
RH-F E: Jiřina Zbožínková a Lejdy
RH-F A: Hanka Černochová a Hayley

Neděle 22.5. zkoušky dle NZŘ, rozhodčí Svoboda, přihlášeno bylo a nastoupilo 5 psovodů, z toho úspěšní byli 2 psovodi:
ZZP-1: Eva Kovářová a Ron
ZZP-1: Marcela Coufalíková a Berry (Bubastis Bryce Dream of joy)

Všem úspěšným gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů a těm, co to tentokrát nevyšlo, přejeme více potřebného štěstíčka do příště.
Děkujeme všem pomocníkům! Bez vás všech by to nešlo! Díky moc!!!


28.4.2016

Květnový výcvik brigády bude v Olomouci, viz. odkaz s mapou srazu v "Plánu akcí". Sraz jako obvykle v 8:30hod. Přihlašování k výcviku najdete v "Interní sekci".

Připomínám, že do konce dubna mají členové brigády možnost vybrat si sponzorské granule pro psy a uzávěrka přihlašování na víkendové červnové cvičení s brigádou je v neděli 8.5.2016.


21.4.2016

Víkendový výcvik brigády u Svitav 3.-5.6.2016
Příjezd je možný už v pátek. Ubytování v chatkách po třech až pěti osobách, stravování vlastní (kuchyňka je k dispozici) nebo možnost objednání snídaní a večeří. Bližší info podá Květoslav Štibora. Uzávěrka pro přihlášení je 8.5.2016.


8.4.2016

V sekci "Zkušební řády a odkazy" je přidána ke stažení přihláška na zkoušky / soutěže.


30.3.2016

Zájemci o sponzorsky dotované granule nechť nahlásí druh a počet pytlů na měsíc do konce dubna.
Vybírat lze na WWW.JUKO-KRMIVA.CZ ze značek TRIPLE CROWNOPTIMA, IMAGINE a OPTIMANOVA
Dotazy: tel. 730 141 601


24.3.2016

Dubnové cvičení bude 2.4. v Beňově v objektu bývalého JZD. mapa zde  Formulář k vyjádření účasti je v Interní sekci k dispozici.


21.3.2016

Dubnové cvičení bude v sobotu 2.4., lokalita bude ještě upřesněna. Přihlašování na výcvik je již k dispozici v interní sekci.


15.3.2016

V Interní sekci naleznete informace ze školení u HZS Kojetín, které proběhlo 5.3.2016


4.3.2016

Souřadnice HZS Kojetín jsou: 49.3511086N, 17.3059686E  Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/tTFf  Sraz jako vždy v 8:30 hod


11.2.2016

V “Interní sekci” se již můžete přihlašovat na výcvik 5.3.2016.
Žádáme členy brigády, aby vyjádřili svůj zájem o zkoušky v tomto roce prostřednictvím formulářů v “Interní sekci”.
Uzávěrka je 5.3.2016


4.2.2016

Členové, kteří si chtějí rozšířit vědomosti, nechť nahlédnou do "Interní sekce"


3.2.2016

Od 2. února přibyla "Interní sekce", kde je možné se přihlašovat na výcviky a vyplnit, o jaké zkoušky byste měli zájem.


12.1.2016

Prosím členy brigády, aby si zkontrolovali informace v sekci "Členové" a případné nedostatky mi nahlásili. Děkuji! Marcela C.


10.1.2016

6.2.2016 proběhne pravidelný výcvik brigády ve Vlkoši. Poté bude následovat schůze vedení brigády, kde budou projednány termíny výcviků, přihlašování na zkoušky, závody, apod.


8.1.2016

Mimořádný výcvik 9.1. se bohužel ruší :-(


7.1.2016

V sobotu 9.1. proběhne mimořádný výcvik v prostorách zámku v Tovačově. Sraz v 8:30hod. Předpokládané ukončení v 16:00hod.

Přihlašování zde: http://doodle.com/poll/xvb5pb4zzsbayz2w

Případné dotazy: Marcela Coufalíková, tel. 724 734 160


 

Dne 2.1.2016 se uskuteční členská schůze ZBK OLK, sraz je v 9:30hod., restaurace U Rybníka, Chropyně. Vezměte si s sebou členské průkazy k prolongaci a seznam zkoušek, které byste chtěli složit v roce 2016. Zároveň si každý člen promyslí kandidáty pro volby do vedení ZBK OLK.


AKTUALITY 2015

Členské příspěvky ve výši 400,-Kč (řádný člen) a 600,-Kč (čekatel) je nutné zaplatit do konce listopadu hospodářce Evě Kovářové.

Dne 21.11.2015 (sobota) proběhne povinné školení první pomoci. Akce se bude konat v klubovně KK Vlkoš, začátek je v 9°°hod. Svou účast hlaste do 31.10.2015 na emailovou adresu Jany Zbořilové - Dysss@seznam.cz

Listopadové soustředění se přesouvá do Vlkoše. Kdo nemá odpracované brigádnické hodiny, má poslední možnost to napravit.

Říjnové soustředění se z technických důvodů ruší.

Z technických důvodů se zářijové soustředění ruší.

Žádáme naše členy, aby obratem poslali výcvikářce své připomínky ke zkušebnímu řádu SZBK ČR. 

Upozorňujeme všechny členy naší ZBK, že je nutné odpracovat brigádnické hodiny do 30. listopadu 2015.Kdo je nemůže z jakýchkoliv důvodů odpracovat, může poslat peníze za neodpracovné brigádnické hodiny  na účet naší ZBK. Evidenci brigádnických hodin vede výcvikářka J. Zbožínková, tel. 730 141 601.

1.8. bude soustředění ve Vlkoši. Budeme pracovat na úpravě sutinového trenažéru. Každý si vezme pracovní rukavice.

GPS pro sobotní výcvik: 49.5474050N, 17.3529333E. Pokud by to někdo nemohl najít, volejte.

Připomínáme všem členům, že mají do konce července poslat své připomínky k NZŘ pro záchranné psy. Posílejte je pouze na email výcvikářky jirina.zbozinkova@email.cz, nebo je doručte osobně.

4.7.2015 bude výcvik probíhat ve Velkém Týnci. Opakovaně žádám všechny psovody, aby mi nahlásili, zda přijedou, nebo ne. V lokalitě je velmi málo místa na parkování a tudíž je nutné v předstihu zajistit náhradní parkoviště. GPS pošlu, až budu vědět, kolik lidí pojede, nejpozději však ve čtvrtek večer. Kdo se nenahlásí, nebude cvičit!!!

5.-7.6.2015 - prodloužený víkend v Suché Lozi. Objekt je mimo obec, GPS: 48.9474031N, 17.6846919E. Jedná se objekt dětského tábora. Poblíž je autobusová zastávka Suchá Loz, Volenov, dětský tábor. Příjezd do 18°° hod.

V pátek 22.5.2015 proběhne na zámku v Tovačově kurz slaňování. Sraz je ve 13°°hod.  Zájemci se mohou začít hlásit výcvikářce J. Zbožínkové. Kapacita je omezena, takže se hlaste co nejdříve. Vezměte si s sebou pracovní knížky psovoda (červená).

Vzhledem k tomu, že 16. a 17.5. pořádáme zkoušky dle NZŘ, budeme si muset zajistit organizátory (figuranti, vedoucí pracovišť apod.). Hlaste se co nejdříve vedoucí zkoušek Ivě Valešové.

Květnový sraz je 2.5. ve Vlkoši. Připravte se na to, že bude opět brigáda na STV.

5.-7.6.2015 bude soustředění v Suché Lozi. Závazné přihlášky a nevratnou zálohu 200,-Kč na osobu přijímá do 17.5.2015 vedoucí naší ZBK

 Upozorňujeme všechny členy, že své připomínky k Mezinárodnímu zkušebnému řádu IPO-R mohou podávat do konce dubna vedoucímu ZBK OLK Květoslavu Štiborovi.

Na dubnovém a květnovém soustředění budou konzultovány vaše připomínky k Mezinárodnímu zkušebnímu řádu.

Sraz na sobotní soustředění je na parkovišti u fotbalového hřiště v Dubu nad Moravou do 8:30hod.. Pro ty, kdo ovládají techniku 21. stol.: GPS 49°28'58.183"N, 17°17'5.582"E. Jinak máte telefony. Připomínám, že povinností všech členů je, aby předem nahlásili svou přítomnost i nepřítomnost. Pokud dorazí někdo, kdo nebude nahlášený, nebude puštěn do prostoru.

 

Vzhledem k tomu, že ne každý ví, kde bude únorový sraz, přikládám GPS - N 49°25.96100', E 17°15.69850'. Budete-li tento objekt hledat na mapě, je to z Tovačova směrem na Prostějov, cca 1-2 km za obcí po pravé straně. Jedná se o samostatné, oplocené objekty bývalého JZD. Nedaleko je autobusová zastávka Viklice. Tentýž název nese i výše zmíněný objekt.

 

Vedení ZBK OLK přeje všem svým členům pevné zdraví a hodně kynologických i osobních úspěchů po celý rok 2015.

 

Informace k členské schůzi: Příjezd je umožněn od 9°°hod., při registraci bude provedena prolongace členských průkazů (ty si vezměte s sebou). Přijeďte, prosím, včas. S sebou si, prosím, vezměte seznam akcí (zkoušky, závody apod.), kterých se v roce 2015 chcete zúčastnit.

 

 Dále jsem žádala všechny psovody, aby mi poslali do 15.12.2014 údaje, které potřebuji k doplnění agendy. Tyto se posílají na Svaz a musí tam být do určeného data. Pokud budu mít chybné nebo neúplné údaje, nebudu vás moct přihlásit na jakékoli svazové akce. Tyto informace mi zatím poslala jen Hanka Černochová.

 

 

AKTUALITY 2014

6.12. bude výcvik opět ve Vlkoši. Bude se pracovat na sutinovém trenažéru

 

8.11.2014 bude probíhat výcvik a zároveň je to poslední možnost odpracování brigádnických hodin. Zároveň se bude konat schůze vedení ZBK.

UPOZORNĚNÍ členský příspěvek  je nutné uhradit do konce října na adresu:  Eva Kovářové, Emila Filly 857, Chropyně, 768 11. Výše členského příspěvku je 400,-Kč.

 

4.10.2014 se sejdeme na parkovišti před bývalým JZD v Kostelci u Holešova - GPS: 49°22'15.070"N, 17°30'36.023"E

 

UPOZORNĚNÍ členský příspěvek  je nutné uhradit do konce října. Lze jej zaplatit na říjnovém soustředění, nebo na adresu paní Evy Kovářové.

Zářijové soustředění úplně jinak. Pro ty, kdo ovládají techniku 21. stol.: GPS 49°28'58.183"N, 17°17'5.582"E. Ostatní mají telefony. Lokalita je v katastru městyse Dub nad Moravou a bude přístupná pouze ze směru od Brodku u Přerova !!! 

 

13.7. pořádala naše ZBK výběrový závod na mistrovství světa BOHEMIA CUP. Za naši ZBK se zúčastnili psovodi: Fekar, Hlavačka, Kovářová. Eva Kovářová s Ronem obsadili krásné 3. místo. GRATULUJEME ! ! !

Poděkování patří všem zodpovědným pořadatelům, kteří se na akci dostavili a pomohli tak zajistit její hladký průběh.

Sraz 5.7. je ve Vlkoši, v plánu je další příprava Bohemia Cupu.

Opakovaně upozorňujeme členy, že v sobotu 28.6.2014 na sutinovém trenažéru Vlkoš probíhá další příprava na Bohemia Cup, který se uskuteční 13.7.2014. Termín se kvapem blíží a nás čeká ještě spousta práce.

 

Sraz je opět ve Vlkoši a na programu další část zajišťování Bohemia Cupu.

POZOR, ZMĚNA !!! Z organizačních důvodů se květnový sraz posouvá na 10.5.2014. Na programu je příprava Bohemia Cupu.

Sraz v dubnu bude přímo v bývalé sladovně Záhlinice.

Pozor na změnu termínu březnového srazu !!!

 8.3.2014 na srazu počítejte s brigádou. Rukavice a pracovní oblečení by měl mít každý, kdo jde do sutin.

1.2.2014 je sraz účastníků na zámku Tovačov do 8:30 hod. potom společně pojedeme cvičit

4.1.2014 se bude konat členská schůze ZBK OLK v restauraci Klárka v Tovačově, začátek v 10°°hod. Odpoledne bude možné si jít zatrénovat do skladu MÚ, který je v sousedství restaurace Klárka.

Program schůze

- zprávy o činnosti

- plán činnosti pro rok 2014 - Štibora

- diskuse

- usnesení

- závěr

 

7.12.2013 bude výcvik probíhat v areálu KK Vlkoš a na sutinovém trenažéru. Po výcviku proběhne schůze vedení ZBK.

Listopadové soustředění proběhne na výcvikové základně v areálu KK Vlkoš.

V Porovnávacím závodě moravských záchranných brigád kynologů, konaném 26.10.2013 ve Vlkoši, se tým naší ZBK, ve složení Eva Kovářová s Ronem a Jan Fekar s Borem Z Dobřečovské školy, umístil na krásném druhém místě. Blahopřejeme a zároveň děkujeme všem členům, kteří se podíleli na přípravě a organzaci této akce. Velký dík patří i fotografkám Helče Novotné a Marcele Coufalíkové za krásné fotky (odkaz na ně je v Knize návštěv). Poděkování patří i těm, kteří aktivně pomáhali při budování našeho sutinového trenažéru.

26.10.2013 pořádá naše ZBK Porovnávací závod moravských záchranných brigád kynologů u příležitosti otevření sutinového trenažéru v areálu KK Vlkoš. Pro naši ZBK je tato akce současně slavnostním setkáním.

Zároveň očekáváme aktivní zapojení našich členů na zabezpečení této akce. Svou nabídku zasílejte na e-mail výcvikářky.

 

12.10.2013 bude opět brigáda na sutinovém trenažéru v areálu KK Vlkoš. Sraz je v 8°°hod. Vezměte si teplé oblečení a pracovní rukavice. V mezičase si budete moct i pocvičit. 

 

Členské příspěvky ve výši 400,-Kč + 600,-Kč zálohy na brigádnické hodiny pro rok 2014 musí být uhrazeny do 20.11.2013.

Brigáda plánovaná na sobotu 14.9.2013 se ruší.

 

Na sraz 7.9.2013 ve Vlkoši, který bude současně i brigádou na sutinovém trenažéru, s sebou vezměte návrhy na plán akcí pro rok 2014 jak pro ZBK OLK, tak i pro SZBK ČR a případné připomínky k Národnímu zkušebnímu řádu.

V sobotu 24.8.2013 pořádá naše ZBK ve spolupráci s KK Vlkoš Český pohár ZTV. Prezence psovodů je v 8:00-8:40, zahájení v 8:45 hod.

POVINNÉ SOBOTNÍ BRIGÁDY - od soboty 3.8.2013 budou každou sobotu pořádány brigády v areálu KK Vlkoš. Důvodem je dokončení výcvikového sutinového  trenažéru. Srazy jsou vždy v 8°° hod., účast členů je povinná. Vezměte si pracovní rukavice. Účastníci brigády si budou moct i pocvičit.

 

Český pohár ZVP 28.7.2013 - 8:00 - 8:30 prezence, 9:00 zahájení. Sraz účastníků Rybářství Tovačov - sádky. GPS souřadnice 49°26'6.696"N, 17°17'41.805"E. Pro ty, kteří pojedou od Olomouce - po vjezdu do Tovačova budete mít po pravé straně čerpací stanici, za ní je to první odbočka vlevo po asfaltové silnici, pozor na retardér. Pro ty, kteří pojedou od Prostějova - v Tovačově odbočí směr Olomouc. Po pravé straně je parčík, za ním hostinek Na lapači, poté druhá odbočka vpravo, pozor na retardér. Ti, kteří pojedou od Přerova, pojedou na Olomouc a dál viz výše.

Ubytování lze domluvit individuálně na tel. č. 724 110 282, pí Záhorová

 

Informace k LVT

- na tábor se bude přijíždět v sobotu od 11°° do 15°°. Pokud budete přijíždět od Přerova, odbočíte hned za mostkem doleva (je to naproti autobusovému nádraží, u restaurace Na hrázi) směrem na Oplocany a Kojetín. Hned další vesnička je Annín. Tam si pohlídejte malou kapličku po levé straně, u ní zabočíte vlevo a dál vás povedou oranžové fáborky. Kdo zabloudí, může volat SOS na tel. číslo 776 171 099 (Zbožínková). Pro ty, co pojedou od Kojetína (pojedou směr Tovačov POZOR - Annín je PŘED Tovačovem) - kapličku budete mít po pravé ruce. Na dopravní značce zákaz jezdu visí první fáborek. Další jsou rozmístěny tak, abyste jeli pokud možno po správné cestě

- pro ty, kdo jezdí podle GPS: 49°24'21.210"N, 17°18'42.197"E – Tovačov, chalupa

- parkovat lze v areálu, který se zamyká

- kuchyňka je vybavena základním nádobím - talíře, hrnky, skleničky, NENÍ tam lednička

- voda se bere z místní studny, k pití ani ke sprchování není vhodná (je železitá a smrdí), proto ji budeme dovážet

- WC je splachovací na chodbě

- obědy jsou zajištěny - máme jídelní lístek, denně kromě neděle 21.7. je výběr ze 2 jídel, cena 65,-Kč. Vzhledem k tomu, že se na neděli plánuje cvičák v Tovačově, mohli bychom zajít do hospody, kde nám budou po celý týden vařit a najíst se tam. Jinak se jídlo bude denně dovážet ve várnicích. V rámci toho lze i nakoupit na další den, co si kdo řekne (a zaplatí). Snídaně a večeře si zajistí každý sám.

- místa na stany je dost, ubytování v chatě je možné, máme k dispozici 1 pokoj pro 6 lidí od soboty a 1 pokoj pro 5 lidí od neděle. V případě velmi nepříznivého počasí lze využít erární pokoj pro 9 lidí. Ať už budete spát kdekoli, je třeba si vzít spacák

 

V sobotu 13.7.2013 bude opět brigáda na sutinovém trenažéru. Sraz ve Vlkoši v 8.30 hod.

V sobotu 22.6.2013 bude opět brigáda na sutinovém trenažéru. Sraz ve Vlkoši v 8.30 hod. Účast členů je nutná. Ve 13.00 hod. bude schůze vedení ZBK OLK. Na programu je zajištění republikových akcí.

4.6.2013 Sraz 8.6. bude ve Vlkoši v 8.30 hod. Účast členů je nutná, bude brigáda na sutinovém trenažéru. Vezměte si pracovní rukavice.

Psovodi, kteří mají zájem jet trénovat 5.7. 2013 do Brněnce u Svitav, se budou hlásit Hance Černochové, která jim podá další informace.

13.4.2013 Znovu připomínám, že je nutné, aby každý psovod hlásil svou účast či neúčast na srazech. Jednak tím usnadníte práci vedoucím akcí i instruktorům, a jednak se může stát, že se v některých případech nedostanete do výcvikového prostoru, který se po našem vstupu zamkne.

22.3.2013 Zájemci o LVT Tovačov 2013 musí poslat závaznou přihlášku p. Štiborovi, nevratnou zálohu ve výši 500,-Kč potom složí nejpozději na květnovém soustředění, také p. Štiborovi.

9.2.2013 Bude probíhat v klubovně KK Tovačov školení obsluhy GPS. Začátek je v 9°° hod. Auta nechte, prosím, zaparkována na parkovišti před zámkem, protože na cvičák se nedá dojet.

9.1.2013 V sobotu 2.2.2013 bude od 9°° hod. probíhat výcvik psů - sraz je na zámku v Tovačově. Následně se přesuneme  do restaurace U Tří králů, kde bude od 13°°hod. členská schůze ZBK OLK.

 

 

AKTUALITY 2012
 

27.12.2012 Zájemci  o zkoušky RH-T A a RH-FL A, konané v dubnu 2013, ať se hlásí na lednovém srazu u p. Štibory.

8.12.2012 Upozorňujeme členy ZBK, že je nutné zaplatit členské příspěvky na rok 2013 nejpozději do 20.12.2012.

17.10.2012 Náplň soustředění 3.11. ve Vlkoši:

                      1. Nová zjištění ke zkušebnímu řádu IPO-R
                      2. Zhodnocení Mistrovství ČR záchranných psů
Z důvodu potřeby zabezpečení stravy pro účastníky soustředění je nutné  se osobně přihlásit výcvikářce J. Zbožínkové (SMS, email) nejpozději do 26.10.2012.

 7.10.2012 POZOR !!! Změna plánu - 13.10. se soustředění koná v Zářičí.

 9.9.2012 Pro ty, kteří ještě nepostřehli, že letos zajišťujeme mistrovství ČR záchranných psů. Bude se konat ve dnech 5.-6.10.2012 v Tovačově. 

19.8.2012 Sraz je na cvičišti KK Tovačov. Součástí výcviku bude testování pracovišť na MR, které orgaizačně zajišťuje naše ZBK 5.-6.10.2012

2.6.2012 Zkoušky na LVT plánujeme na 24. a 26.7. Kdo má zájem si nějakou zkoušku složit, napište email výcvikářce, J. Zbožínkové (jirina.zbozinkova@email.cz), o jakou zkoušku máte zájem, a to nejpozději do 13.6.2012. Konání zkoušek musíme hlásit na SZBK, takže  přihlášky po tomto termínu už nelze přijímat.

Dále bych chtěla připomenout, že ne všichni členové hlásí svou neúčast na akcích ZBK. Když už to nechcete brát jako pivinnost vůči brigádě, berte to jako slušnost k ostatním členům brigády.  

12.5.2012 Sraz je přeložen z Bedihoště do Záhlinic (u Hulína), bývalý pivovar

28.4. 2012 Sraz psovodů, konajících zkoušku bude v 8:30 hod. u cukrovaru Bedihošť.

 14.3. 2012 Změna termínu srazu. Sraz bude 14.4.2012 v Bedihošti.

                     28.4.2012 pořádá naše ZBK zkoušky: RH-TE, RH-FLE, RH-TA a RH-FLA. Přihlášky a startovné posílejte na adresu Jiřina Zbožínová, Věrovany 213, 783 76 Věrovany

3.3. 2012 proběhne výcvik v Ostravě areál Vítkovice a. s. Sraz všech účastníků v 8:30h u vjezdové brány ( odkaz na mapu ). Nezapomeňte potřebné vybavení - přilba, rukavice, pořádná obuv, pracovní oděv, svítilny pro psovoda i psa. V případě dotazů, bloudění apod. volejte Miloš - 724 534 702 nebo Naďa - 720 735 124

4.2. 2012 bude členská schůze. Proběhne ráno na cvičičti KK Vlkoš, odpoledne bude výcvik

3.3. 2012 bude sraz ve Vítkovicích. Psovodi, kteří se chtějí tohoto soustředění zúčastnit, nahlásí do 4.2.2012 (příští soustředění) jméno a SPZ auta, kterým pojedou. Doporučuji, aby se psovodi domluvili a jeli co nejmenším počtem aut - v areálu je málo místa na parkování. Také se vyhneme delšímu zdržení při prohlídce aut.

7.1. 2012  cvičení bude probíhat v Tovačově, sraz na zámku. Vedoucí akce Pavel Strnad.

 28.1. 2012 proběhne školení nového zkušebního řádu IRO. Akce se koná v Tovačově, resturace Klárka (u autobusového nádraží). Účastnický poplatek 100,-Kč se vybírá při prezentaci. Začátek je v 8:30 hod.

 

 

AKTUALITY 2011

18.10. 2011 5.11. bude sraz v Rýmařově, bývalá Hedva

                      Prosincový sraz se  přesouvá ze 3.12. na 10.12. ve Vlkoši

26.8. 2011 1.10.2011 proběhnou zkoušky dle Zkušebního řádu SZBK.

                    2.10.2011 proběhnou zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu

26.8. 2011 Sraz v září nebude 1. víkend. Je projednáván termín 24-25.9, pracoviště Vítkovice, vedoucí akce Bc. Komárek. Všichni, kdo se chtějí zúčastnit, se musí předem nahlásit, aby bylo možné zabezpečit povolení ke vstupu do objektu.

 

5. - 6.11. 2011 Memorial J. Veselovského - Liptov (SK)

                            propozie_na_memorial.doc.doc [104 KB]

 

9.7. 2011 Informace pro účastníky LVT Pelhřimov:

                  - nástup je v neděli 7.8. 2011

                  - kromě výstroje psovoda a psa je nutné vzít s sebou očkovací průkaz psa a spacák

                  - bližší informace podá p. Štibora, tel. 724184250

 

Český pohár stopařů plánovaný na 16.7.2011 v Rýmařově je z důvodu malé účasti zrušen.

 

21.6.2011  dne 5.11.2011 Cvičení v Rýmařově :

http://www.cvicakrymarov.wbs.cz/Kde-nas-najdete.html

9.6.2011  Členové, kteří nemají na webu fotku, ať ji  zašlou spolu se jménem psa a složenými zkouškami výcvikářce. Zároveň je nutné hlásit všechny výsledky ze zkoušek či závodů.

Upozorňujeme členy ZBK OLK na povinnost čipování psů od 1.7.2011. Číslo čipu nahlásit p. Karlu Pavlíkovi do 30.8.2011. Nečipovaný pes nebude mít možnost se účastnit akcí ani v ČR ani v zahraničí.

Startující na Českém poháru ve stopách v Rýmyřově 16.7.2011 budou platit startovné 500,-Kč na místě.

Zálohy na LVT ve výši 500,-Kč posílejte p. Strnadovi do 15.7.2011

7.5.2011 sraz v 8:30 v zámecké zahradě u pódia

2.4.2011 trénink je z technických důvodů přeložen do Annína. Sraz účastníků bude u skládky panelů.

5.3.2011 proběhne trénink v Tovačově, vedoucí akce Pavel Strnad. Pokud bude sucho, využijeme sutiny v Anníně, jinak zámek nebo sklad MÚ.

5.2.2011 proběhne trénink v Zářičí, vedoucí akce Jan Fekar. Lokalita je v Zářičí za rybníkem. Pro ty, kdo přijíždí od Přerova, Vlkoše a Troubek - za obcí Zářičí je po levé straně rybník, kousek za ním odbočka doleva; pro ty, co by chtěli přijet od Kojetína, Hulína apod.: za Chropyní je železniční přejezd a cca po 1 km odbočka doprava. Dál už je rybník a Zářičí. Takže všichni odbočkou u rybníka. Kdo nemá automapu, může si ji najít na internetu www.mapy.cz.

13.01.2011 v sobotu 22. ledna 2011 od 09:30 hodin proběhne v restauraci " U Tří Králů " v Tovačově VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE.

AKTUALITY 2010

27.12.2010 trénink bude v sobotu 08. ledna 2011, sraz v 8:30 hodin u zámku v Tovačově. Výcvik zajišťuje p. Pavel Strnad.

16.12.2010 UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY ZBK - OLK

Členské příspěvky je potřeba uhradit do 31.12.2010 hospodáři Pavlu Strnadovi. Jejich nezaplacení znamená ukončení členství v SZBK.

26.11.2010 trénink bude v sobotu 04. prosince 2010, sraz v 8:30 hodin u zámku v Tovačově. Výcvik zajišťuje p. Pavel Strnad.

15.11.2010 informace pro členy - nezapomeňte na placení členských příspěvků ve výši 350,-Kč do konce listopadu přímo panu Pavlu Strnadovi.

24.10.2010 trénink bude v sobotu 06. listopadu 2010, sraz v 8:30 hodin v areálu Hedva v Rýmařově. Výcvik zajišťuje p. Pavlík. Připravte si náměty a připomínky k NZŘ a ke stanovám SZBK ČR . Dále na stránkách SZBK si můžete prohlédnout návrhy loga Svazu a svůj návrh opět sdělit na společném cvičení.

29.09.2010 trénink bude v sobotu 02. října 2010, sraz v 8:30 hodin u sutiny v Šenově u Nového Jičína. Přijeďte včas, areál se po vstupu zavírá.

Dne 16.10.2010 pořádá naše záchranná brigáda na KK Rýmařov BOHEMIA CUP RH-FB 2010. Propozice k závodu naleznete zde   a mapku s vyznačeným příjezdem na cvičák a kontakty na možné ubytování zde 

22.05.2010 trénink bude v sobotu 05. června 2010, sraz v 9:00 hodin u sutiny v Šenově u Nového Jičína. Přijeďte včas, areál se po vstupu zavírá. Pro ty, co ještě v těchto prostorech nebyli, mapka na cestu zde 

20.04.2010 další trénink bude v sobotu 01.května 2010, sraz v 09:00 hodin ve Vlkoši na cvičáku. Vedoucím akce je pan Štibora ( tel. 724 184 270 )

O víkendu proběhly v Brně mezinárodní záchranářské zkoušky IRO, kterých se zúčastnila Hanka Hluštíková s Annet a Jirka Švancara s Jacky. Jirka s Jacky bohužel hned na začátku pro zdravotní problémy Jacky odstoupili a Hanka s Annet si vybojovaly splnění limitu k zápisu zkoušky RH-TB, gratulujeme

26.03.2010 další trénink bude v sobotu 03.dubna 2010, sraz v 09:00 hodin v Rýmařově v areálu Hedva. Kdo neví kudy kam, tak kontaktní osobou je Daniel Šrámek ( tel. 605 263 635 )

22.03.2010 byla aktualizována členská základna a při té příležitosti připomínám, kdo chce u svého profilu fotku, tak ji zasílejte na nada.delfi@seznam.cz ( foto v provedení na šířku ) a připojte jméno svého psa a jaké zkoušky jste už spolu zvládli.

23.02.2010 další trénink bude v sobotu 06.března 2010, sraz v 09:00 hodin v Zářičí. Vedoucím akce je pan Štibora ( tel. 724 184 270 )

06.02.2010 Dnes proběhla v Tovačově výroční členská schůze, kdy byl mimo jiné projednán výcvikový plán na první pololetí roku 2010. Ti, co chyběli, se s ním mohou seznámit zde

23.01.2010 Dne 06.02.2009 proběhne výroční členská schůze. Začátek v 9:00 hodin v restauraci U Tří králů v Tovačově. Nezapomeňtě vzít s sebou členské průkazky na prolongaci.

09.01.2010 z důvodu sněhové kalamity je TRÉNINK ZRUŠEN

AKTUALITY 2009

05.12.2009 další trénink bude v sobotu 09.ledna 2010, sraz v 09:00 hodin opět v cukrovaru v Bedihošti. Vedoucím akce je pan Štibora ( tel. 724 184 270 )

30.11.2009 VÝZVA PRO ČLENY - DO KONCE LISTOPADU MĚLY BÝT ZAPLACENY ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, KDO TAK JEŠTĚ NEUČINIL, TAK V NEJKRATŠÍ DOBĚ JE TŘEBA ČÁSTKU 350,-Kč DORUČIT HOSPODÁŘI PAVLU STRNADOVI

30.11.2009 trénink sobota 05.12.2009, sraz v 09:00 hodin u cukrovaru v Bedihošti. Vedoucí akce je Hanka Hluštíková. 

08.11.2009 Dneska trošku víc aktualit za poslední dobu. 24.10.2009 proběhl Bohemia cup RH-FLB v Hejnicích, kde startovala Hanka Hluštíková a Jirka Švancara, kdy Hanka s Annet obsadily 8. místo a Jirka s Jacky 4. místo. V pátek 06.11. probíhaly plošné atesty MV, kde si platnost svého atestu Annet úspěšně prodloužila o další dva roky. A poslední aktualitka, včera proběhl Bohemia cup RH-TB, kde nás opět zastupovali Hanka s Jirkou, kdy Hanka s Annet skončily desáté a Jirka s Jacky se umístili na 6. místě. Oběma gratulujeme a zvlášť Annet za splnění atestů ( mimochodem splnily jen 4 týmy ze 13 ). Povídání o Bohemia cupech si můžete přečíst na stránkách Jirky a Hanky zde

03.11.2009 trénink sobota 07.11.2009, sraz v 09:00 hodin na cvičáku v Tovačově. Od 14:00 hodin bude následně probíhat schůze vedení brigády. Vedoucí akce je pan Štibora ( tel. 724 184 270 )

19.10.2009 trénink sobota 31.10.2009, sraz v 09:00 hodin u sutiny v Šenově u Nového Jičína. Svou účast prosím potvrďte na tel. 603 112 245 ( Naďa - stačí sms ), ať vím na koho čekat než se uzavře vstupní brána.

18.10.2009 O víkendu proběhl v Hlučíně již tradiční závod " Memoriál Oldy Dvoroka " podle ZZP2 s možností zápisu zkoušky. Z naší brigády se zúčastnily Hanka Hluštíková s Annet a Naďa Kramolišová s Delfim. Velké gratulace patří Hance Hluštíkové, která vybojovala s Annet krásné 2. místo a zároveň i splnila limit pro zápis zkoušky, Naďa Kramolišová s Delfim obsadili 4. místo a zápis jim utekl. ( Časem budou i fotky a opravdu budou stát za to, fotila poloprofi fotografka )

11.10.2009 Na fotky z Bohemia cupu RH-FB můžete mrknout zde ( a děkujeme za ně Jirkovi Švancarovi a Hance Hluštíkové )

10.10.2009 Právě proběhl BOHEMIA CUP 2009 RH-FB, jehož pořádáním se zhostila naše brigáda. Účastníci, vzhledem k počasí, neměli na růžích ustláno, po celou dobu pršelo a teplota se nevyhoupla nad 10°C. Všem, kteří to ve zdraví přežili gratulujeme a těm, co se zadařilo, gratulujeme ještě jednou. Jak to všechno dopadlo se můžete podívat ZDE

06.10.2009 !!! POZOR !!! objevila se v ČR choroba tzv. Babesioza, která se vyskytuje převážně v jižních zemích a je přenášena např. klíšťaty a komáry. Bohužel objevila se už i u dvou psů v ČR, kteří se účastnili MS v Rumunsku a IRO v Donovalech. ( bohužel jeden pejsek už zemřel ). Proto vy, co jste byli na těchto akcích popříp. na dovolené někde na jihu, při příznacích ( malátnost, nechutenství, krev v moči... ) je nutno ihned vyhledat pomoc veterináře. 

24.09.2009 - trénink sobota 03.10.2009, sraz v 08:00 hodin na zámku v Tovačově. V plánu je hlavně výcvik plošného hledání, vedoucí akce je pan Pavlík ( tel. 737 771 993 )

11.09.2009 dne 10. října 2009 pořádá Olomoucká brigáda výběrový závod BOHEMIA CUP RH-F. Propozice k celé akci naleznete ZDE

07.09.2009 - trošku opožděně, ale přece. Kdo ještě neví o krásných novinkách, které se udály v naší brigádě, že se nám rozrostla o dvě mladé ( ještě úplně mini  ) budoucí naděje, a to Moničku Švancarovou ( od Hanky a Jirky ), která vykoukla na svět 15. srpna a hned o devět dní později se přidala Anežka Kočí ( od Jany a Davida - foto ). Holky to jsou moc šikovné a přejeme jim hodně štěstíčka, zdravíčka a ať se jim na tom světě líbí  

25.08.2009- trénink sobota 05.09.2009, sraz v 08:30 hodin na cvičáku ve Vlkoši. Po poslušnosti bude hromadný přesun do Holešova na fungl nové prostory. Vedoucí akce je pan Štibora ( tel. 724 184 270 )  

13.08.2009 proběhla malá aktualizace členské základny, určitě si všimnete, že někteří členové jsou bez přiřazené fotky, proto prosím o její zaslání na mail, ať to máme kompletní.

11.08.2009 v sobotu nám skončil LVT v Pelhřimově. Myslím, že se tábor vyvedl, každý si pocvičil dle libosti a vybral si, co mu právě vyhovovalo, ať už to byla voda na 8ha velkém rybníku, sutiny v " Pekle ", plochy v lomu nebo stopina na okolních loukách. Ve středu večer jsme si vyzkoušeli i pátrání v rojnici, které nakonec skončilo úspěšně. Za zorganizování akce, a také za naplnění hladových žaludků, patří velké díky panu Štíborovi a Pavlíkovi. Sjelo se nás celkem 16 psovodů a 21 psů, někteří z účastníků vytáhli i foťáky, takže se můžete mrknout na pár obrázků např. zde a zde. Samozřejmě děkujeme i záchranářům z Vysočiny, kteří nám poskytli příjemné zázemí a výcvikové prostory.

28.07.2009 odjezd na LVT se přiblížil, tak pro ty, co mají strach, že by po cestě zabloudili, malá nápověda, kde Obalovnu najdou - tady.

30.06.2009   POZOR ZMĚNA !!! - trénink v sobotu 04.07.2009, z důvodů povodní, se přesouvá do Rýmařova do areálu tzv. Hedvy, začátek zůstává stejný, tedy v 9:00 hodin. V místě je možno pocvičit jak sutinu, tak plochu, záleží jen na nás. Kdo neví, kde se místo nachází, opět volejte 603 112 245, je možné se domluvit na hromadném odjezdu např. z Olomouce. ( sraz by byl v cca 8:00 hod. )

28.06.2009  - přiblížil se nám termín odjezdu reprezentace na Mistrovství světa IRO 2009 do Rumunska, tak přejeme pevné nervy, ať dlouhá cesta rychle a bez problémů utíká, ať jsou psi dobře naladěni ke splnění tajných přáníček svých páníčků a všech, co budou fandit. Budeme držet pěsti, co to jde a pesani všechny tlapky. Za naši Olomouckou brigádu startuje Jirka Švancara s Jacky, takže tfuj tfuj tfuj, ať se daří, ať jste na sebe navzájem pyšní a my zase na Vás

24.06.2009 - trénink sobota 04.07.2009, sraz v 09:00 hodin u sutiny v Šenově u Nového Jičína ( pokud někdo neví, kde je uvedená sutina, vysvětlím - volejte 603 112 245 )

20.06.2009 - propozice k LVT si můžete omrknout zde nebo v plánu akcí 2009

08.06.2009 - Do sekce " Plán akcí 2009 " přidány informace k LVT

Prosím jednotlivé členy, aby zapátrali ve svých archivech fotek ( psovod + pes ) a zaslali svou oblíbenou fotku sebe a svého psa ( pokud možno formát na výšku i šířku ) na email nada.delfi@seznam.cz. Snažím se dát dohromady kompletní členskou základnu, aby se dala doplnit a upravit. Proto k fotografii uveďte své jméno, příjmení, celé jméno psa, složené zkoušky popřípadě atest a jeho platnost, účasti a úspěchy na závodech, praktická nasazení ( kdy a kde ) a pokud máte soukromý web a chcete přidat odkaz, připojte i ho. Od dnešního dne se budu snažit stránky brigády aktualizovat a trošku upravovat, takže prosím o trošku trpělivosti. Pokud by měl někdo nějaký nápad nebo připomínku, co mu na webu chybí, může mi poslat návrh na výše uvedený mail.

16.05.2009 - Tak na letošní MS záchranářských psů, které se bude konat v Rumunsku se podruhé za sebou nominovali Jirka Švancara se svojí malinou Jacky

11.05.2009 - Jirka Švancara se svojí belgičankou Jacky obsadili krásné 4. místo na Mezinárodním mistrovství ČR dle IPOR v kategorii RH-TB. Speciál 191, dovednost 44, poslušnost 38, celkově 273 bodů. Tyto body jsou dostatečné na kvalifikaci na MS záchranářů. Jirka s Jacky již na podzim společně vyhráli Bohemia Cup RH-TB v Tovačově, kde také splnili limit.GRATULUJEME

23.04.2009 - Trénink sobota 2.května,sraz v 8:00 parkoviště před zámkem Tovačov, vedoucí R.Janča

08.04.2009 - Naše čerstvá posila labradorka Sára se svým psovodem Danem Šrámkem složili v neděli zkoušku RH-E se speciálem v sutině na V. Speciál 99b a poslušnost 95b.

29.03.2009 - Naďa Kramolišová v sobotu se svým flatem úspěšně složila zkoušku RH-T A ve Skotnici.

21.03.2009 - Radim Janča se svou fenou BOM Barčou se účastnili tuto středu pátrání po pohřešovaném muži v Horním Lidči. Negativní nález, muž je stále nezvěstný.

11.03.2009 - Do menu Členové přidán Daniel Šrámek 

05.03.2009 - Upraven Plán akcí 2009 a přidána pozvánka na sutinové soustředění v měsíci červnu.

                      !!!POZOR ZMĚNA místa konání tréninku!!! 

                 Trénink sobota 7.března, SUTINY, sraz v 9:00 Annín, vedoucí H.Hluštíková  

10.02.2009 - Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 21.února v restauraci U Tří králů v Tovačově, začatek schůze v 9:00 hodin. Sebou členské průkazky na prolongaci.

28.01.2009 - Trénink sobota 31.ledna, SUTINY, sraz v 9:00 Bedihošt, vedoucí H.Hluštíková 

                 Trénink sobota 7.února, SUTINY, sraz v 9:00 Tovačov na aut.nádraží , vedoucí P.Strnad 

                      Schůze brigády bude koncem měsíce února, dáme včas vědět.

15.01.2009 - Do menu Členové přidán Jan Benda